☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Poniedziałek 11.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do informacji nieudotępnionej w BIP

Dostęp do informacji nieudostępnionej

1. Udostępnianie informacji 

Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP. 
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112 poz.1198 ze zm.) informacja publiczna nieudostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.  Pobierz >>>WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacje będą udostępniane w trybie określonym ustawą w siedzibie Zakładu Komunalnego na poszczególnych właściwych merytorycznie stanowiskach pracy. 
  
Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek zakład ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, zakład może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty (art. 15 ustawy).  

Uwaga: Prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej (np. wykonania zestawień,  przetworzenia treści) wymaga od wnioskodawcy wykazania przesłanki interesu publicznego (art. 3 ustawy). 
Zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej: „1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 


2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. 


3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji. 


4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.” 
W związku z powyższym nie podlegają udostępnieniu informacje chronione ustawami (m.in. ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 182, poz.1228), a także ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z  2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) 

Wytworzył:
Dyrektor Zakładu Komunalnego - Małgorzata Komuda-Ołowska
(2013-02-19)
Udostępnił:
Dorota Górska
(2013-02-19 12:33:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Słowik
(2020-02-19 13:38:35)

 
 
liczba odwiedzin: 1567902

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X