☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Poniedziałek 11.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenieo naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: Operator stacji zlewnej i wozów asenizacyjnych.

DYREKTOR ZAKŁADU KOMUNALNEGO w  HALINOWIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi:

Operator stacji zlewnej i wozów asenizacyjnych.

 

 1. OPIS STANOWISKA

Operator stacji zlewnej i wozów asenizacyjnych

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na czas określony od stycznia 2014 r.
 2. Podstawowe obowiązki:
  1. konserwacja stacji zlewnej FEKO,
  2. kontrola, konserwacja, utrzymanie w sprawności i czystości maszyn, urządzeń oraz armatury zamontowanych na poszczególnych obiektach Oczyszczalni Ścieków,
  3. utrzymanie porządku w budynkach oczyszczalni oraz na terenie, na którym są zlokalizowana jest stacja zlewna,
  4. prowadzenie rejestru ilości odprowadzonych ścieków,
  5. utrzymanie dobowej i godzinowej ilości odprowadzanych ścieków zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnymi,
  6. prowadzenie zeszytu raportów dziennych pracy oczyszczalni (Dziennik pracy oczyszczalni),
  7. eksploatacja oczyszczalni ścieków oraz rejestracja czynności obsługujących, oraz wyników pomiarów wykonywanych zgodnie oraz w zakresie określonym w instrukcji oczyszczalni ścieków, pobór prób kontrolnych ścieków do analizy fizyko-chemicznej,
  8. prowadzenie wozu asenizacyjnego, odbieranie nieczystości ciekłych od odbiorców usług,
  9. wystawianie potwierdzeń przyjętych ścieków oraz współpraca z sekcją księgową w celu przekazywania ich do działu księgowości,
  10. dbanie o sprawność wozu asenizacyjnego oraz dbanie o jego czystość,
  11. meldowanie przełożonemu o wystąpieniu awarii i wszelkiego rodzaju zajść,
  12. wykonywanie innych prac mających wpływ na poprawne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.
 3. w zastępstwie:
  1.             dozór i obsługa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Zakład Komunalny w Halinowie polegający przede wszystkim na doglądaniu i obsłudze maszyn oraz urządzeń, kontrolowaniu ich stanu, dokonywaniu bieżących napraw, usuwanie awarii, pełnienie dyżurów domowych,
  2.      w zastępstwie obsługa Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz innych obiektów zarządzanych przez Zakład Komunalny w Halinowie.

2. WYMAGANIA:

1) wymagania konieczne:

a) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe branżowe lub pokrewne umożliwiające wykonywanie pracy na danym stanowisku lub średnie,

b) wymagany staż pracy:

    - przy wykształceniu zasadniczym zawodowym- 2 lata,

    - przy wykształceniu średnim- 1 rok.

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) obywatelstwo polskie,

e) nieposzlakowana opinia,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

g) prawo jazdy kat. C ,

2) wymagania pożądane:

a) świadectwo kwalifikacji zawodowej

b) uprawnienia do pracy na koparce,

c) wykształcenie średnie: technik hydraulik lub pokrewne,

d) znajomość obsługi komputera pakiet Office: Word, Excel.

 

3.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. podanie o pracę,
 2. życiorys i list motywacyjny,
 3. odpisy dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 4. kopie świadectw pracy,
 5. kserokopia dowodu osobistego,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku.

 

Dokumenty należy  składać w Zakładzie Komunalnym w Halinowie ul. Józefa Piłsudskiego 77,

05-074 Halinów do dnia 31.12.2013 r. do godz. 15.30.

Wszelkie informacje na temat naboru na ww. stanowisku dostępne są w Zakładzie Komunalnym w Halinowie

tel:022 760 40 15, mail: biuro@zakladkomunalny.pl

 

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyn.


            Dyrektor
Małgorzata Komuda- Ołowska

Wytworzył:
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie - Małgorzata Komuda- Ołowska
(2013-12-20)
Udostępnił:
Michał Warda
(2013-12-20 14:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Warda
(2013-12-20 14:18:54)

 
 
liczba odwiedzin: 1568436

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X